Rotorp 1950-talet

Bilder från Rotorp på 1950-talet

AMATÖRFOTOGRAF

Sven Johansson