Rotorp 1950-talet

LARS JOHANSSON

HEMSIDA

Bilder från Rotorp på    1950-talet