Rotorp vi som bodde där

LARS JOHANSSON

HEMSIDA

Bilder från Rotorp och vi som bodde där på 1950-talet