Halmstad 1950-talet 2

LARS JOHANSSON

HEMSIDA

Bilder från Halmstad på 1950-talet