Halmstad 1950-talet 1

LARS JOHANSSON

HEMSIDA

Bilder från Halmstad på 1950-talet