Halmstad 1960-talet

LARS JOHANSSON

HEMSIDA

Bilder från Halmstad på 1960-talet